PROMOTION

Humanistisk vigsel

Humanistisk vigsel er for dere som vil feire kjærligheten, og bruke tid sammen til å planlegge giftemålet og skreddersy en seremoni med personlig tale fra vigsleren og kulturelle innslag.

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn. Vår vigsel er ikke nøytral, den er basert på humanistiske verdier vi løfter fram i en bryllupseremoni; kjærlighet, likeverd, gjensidig respekt og at vi lever her og nå.

Tekst: HUMAN - ETISK FORBUND

Foto og film: HOLTE FILM

Humanistisk vigsel er en høytidelig seremoni som er nøye planlagt. Før dere kommer dit har mye skjedd. Først må dere sende inn elektronisk forespørsel om vigsel fra nettsiden vår, human.no. Minst èn av dere må være medlem, og medlemsnummeret legges inn.

Deretter mottar dere en bekreftelse på epost fra den av vår vigslere som skal være med på hele planleggingsprosessen og vigsle dere under seremonien. Sammen avtaler dere resten av samarbeidet.

Prosessen vil være noe ulik fra par til par. Samarbeidet inneholder vanligvis møter mellom vigsler og paret, befaring av seremonistedet, planlegging av seremonien, samtale om samlivet til paret i sammenheng med de humanistiske verdiene, og gjennomgang av seremonien før seremonidagen.

Seremonien inneholder vigslerens tale, som er skrevet på bakgrunn av samtalene og er kvalitetssikret med brudeparet før seremonien. I den juridiske ekteskapsinngåelsen sier paret ja til hverandre og signerer vigselsdokumentet.

Brudeparet er aktive i utformingen av og innholdet i seremonien, og planlegger dette sammen med vigsleren. Hva skal være inngangs- og utgangsmusikk? Skal det leses et dikt, i så fall hvilket og hvem skal framføre det? Hvor skal seremonien foregå, ute eller inne? Seremonien kan vare fra 15 til 45 min. og det er brudeparet som velger stedet for seremonien.

Humanistisk vigsel koster 4200kr. Gebyret dekker en del av Human-Etisk Forbunds kostnader.