Innlegg

Valget av gifteringer

Tips ved valget av gifteringer

Innfor valget av gfteringer kan du finne informasjon på nettet og i magasiner om metaller og edelstener, men det holder…

Lag en egen giftering

Det finnes ingen bestemmelser når det gjelder hvordan en giftering skal se ut, det er opp til hver og ens…